Kunngjøringer

Til medlemmene i Tromsø kampsportklubb                                                                                     31.01.21 Tromsø

 

Innkalling til årsmøte i Tromsø kampsportklubb 2021

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø kampsportklubb.

 

Årsmøtet avholdes 25.03.2021 på Skype/Teams etc eller egnet lokale dersom smittevernreglene tillater det.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10.03.2021 som er senest to uker før årsmøtet til tromsokampsportklubb@outlook.com. 

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens Facebookside samt nettside www.tromsokampsportklubb.com

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø kampsportklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsø kampsportklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Foreldre til barn under 15 år kan få stemmerett ved å lage profil i minidrett.no, søke medlemskap i klubb og betale årlig medlemskontingent på kr 350,-. Medlemskapet må være tegnet over en måned før årsmøtet.  

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Andreas Danielsen kontaktes på telefon 90589106 eller e-post: andreasdanielsen@hotmail.com.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret Tromsø kampsportklubb

  • Facebook
  • Instagram

© 2017 by KyokoArt