BARNETRENING

Tromsø kampsportklubb tilbyr kampsportrelatert trening i henhold til Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser. Vi tilbyr trening for to aldersgrupper.

MiniNinja 3-5 år
For de aller minste har vi en trening tilpasset deres alder. Her lærer de enkle kampsportrelaterte teknikker, sammen med lek i trygge rammer. 

Ninjakids  6-11 år
Dette er også en blanding av våre sporter. Treningen er lagt opp med akrobatikk i kombinasjon av kampsporter og en del lek og moro. Det er fokus på mestring og samhold i gruppen. Fra høsten 2021 vil denne treningen slås sammen med barnekick

Barnekick 6-11 år
Allsidig kampsportrelatert trening men med hovedvektlegging på  teknikker innen kickboxing tilpasset barn. Her lærer man grunnleggende kickboxing tilpasset for alderen. Fra det året de fyller 11 år kan utøverne delta i nasjonale konkurranser. 


Her vil det være teknikktrening og lek. Fra 10 års alderen legges det inn kamprelaterte treninger i trygge rammer. 

Se timeplan for treningstider.