top of page
Årkontingent,  månedlig treningsavgift og forsikring/lisens

Vil du trene kampsport  med Tromsø kampsportklubb? 

Kontakt oss vi via Facebook/Messenger, e-post eller de oppgitte telefonnummer og avtale en prøvetime om du trenger. 

Lag deg så en profil i MinIdrett.no, om du ikke har en. Søk opp Tromsø kampsportklubb og søk medlemskap i klubben. Du kan også bruke den lilla "BLI MEDLEM" knappen litt opp til høyre. Dersom du er under 15 år må en av dine foreldre først lage profil til seg selv og så knytte til seg deg som familiemedlem og så melde deg inn i klubben. Alle over 15 år må ha egen profil (må endres når du fyller 15). Er du under 18 år så velger du alle grenene du ønsker å trene. Du betaler bare en treningsavgift uansett antall grener. Er du over 18 år så velger du den grenen som er din "Hovedgren". Du kan uansett trene de grenene du vil. 

 

Medlemskontingent betales ved innmelding (om du ikke gjør det så vil du få en faktura). Hurra, du er nå medlem i klubben. 

 

Årlig medlemskontingent koster 

Barn 5-10 år kr 250,- per år

Ungdom og junior 12-18 år kr 350,- per år 

Senior 19-99 år kr 450,- per år. 

Medlemskontingent betales ved innmelding og hver januar.

Semestervis treningsavgift kommer i tillegg . Et semester er 6 måneder. Semestrene går fra mars-september og september til mars. 

 

Barn 5-10 år kr 1500,-

Ungdom 11-15år kr 1800,-

Junior 16- 18 år kr 2100,-

Senior  19+ år kr 2700,-

 Begynner du midt i et semester vil du få tilpassede faktura for de månedene igjen til neste semester.  Alle fakturaer kan betales i MinIdrett.no, men du får også faktura på e-post og direkte i nettbanken dersom du har laget din profil riktig.

For konkurrerende medlemmer kommer en årlig kamplisens/utvidet forsikring i tillegg. 

Boksing (NBF) kr 650,-.

Kickboxing (NKBF) kr 450,-.

Vi oppfordrer i utgangspunktet alle aktive medlemmer å tegne utvidet forsikring og kamplisens. Klubbens egen fellesforsikring dekker bare fra 13 år invaliditet og død og ikke andre skader. De under 13 år er dekket i sin helhet via Idrettens forsikring fra Gjensidige. Er du uheldig å skade tenner eller annet så vil du da ikke være forsikret med mindre du har tegnet utvidet forsikring/kamplisens. De utøverne som reiser på stevner, konkurranser og mesterskap i inn og utland må ha egen reiseforsikring. 

Andre avgifter er graderingsavgift på kr 150,- for 6-11 år og kr 250,- fra 12+ år. 

Treningssamlinger, seminarer  og konkurranser som arrangeres av Tromsø kampsportklubb og av særforbundene (NKBF, NBF, NKF) er gratis for klubbens medlemmer. Klubben dekker også deltakeravgift på konkurranser og gir støtte til reise og/eller opphold. 

Tromsø kampsportklubb opprettet våren 2022 et solidaritetsfond. Dette fondet skal gi støtte til barn og ungdom fra sårbare grupper eller barn fra familier med lav inntekt. Fondet kan også gi støtte til reise til konkurranser og samlinger utenfor Tromsø. Du kan også, på vegne av ditt barn, søke støtte til kjøp av utstyr samt til treningsavgift. Ta kontakt med styreleder eller barneidrettsansvarlig om du trenger mer informasjon om ordningen. 

 

Tlf: 90589106 Andreas Danielsen (Styreleder)

Tlf: 92258120 Maria Sjåvik  (Ansvarlig grentrener kickboxing og barnepartier)

Tlf: 97109042 Jørn Håvard Iversen (Ansvirlig grentrener boksing)

 

bottom of page