Årkontingent,  månedlig treningsavgift og lisens

Vil du trene kampsport  med Tromsø kampsportklubb? 

Kontakt oss vi via Facebook/Messenger, e-post eller de oppgitte telefonnummer og avtale en prøvetime om du trenger. 

Lag deg så en profil i MinIdrett.no, om du ikke har en, søk opp Tromsø kampsportklubb og søk medlemskap i klubben. Du kan også bruke den lilla "BLI MEDLEM" knappen litt opp til høyre. Dersom du er under 15 år må en av dine foreldre først lage profil til seg selv og så knytte til seg deg som familiemedlem og så melde deg inn i klubben. Alle over 15 år må ha egen profil (må endres når du fyller 15)

 

Du vil kort tid etterpå motta en faktura på årlig medlemskontingent. Hurra, du er nå medlem i klubben. 

 

Årlig medlemskontingent koster 

Barn og ungdom 3-15 år kr 150,- per år

Junior 16-18 år kr 250,- per år 

Senior 19-99 år kr 350,- per år. 

Månedlig treningsavgift kommer i tillegg, men kreves inn for et semester omgangen . Et semester er 6 måneder. 

 

Barn 3-10 år kr 250,-

Ungdom 11-15år kr 300,-

Junior 16- 18 år kr 350,-

Senior  19+ år kr 450,-

Klubben er med i ordningen for Fritidskortet i Tromsø kommune  som gir barn mellom 6-18 år 800kr i refusjon på treningsavgift hvert halvår. Denne ordningen blir klar i løpet av september 2021. Betal fakturaen du får via www.tromso.friskus.com for å få refusjonen. 

Treningsavgift betales semestervis september- februar og mars-august. Begynner du midt i et semester vil du få tilpassede faktura på de månedene igjen til neste semester.  Alle fakturaer kan betales i MinIdrett.no, men du får også faktura på e-post og direkte i nettbanken dersom du har laget din profil riktig.

For konkurrerende medlemmer kommer en årlig lisens i tillegg. 

Boksing (NBF) kr 650,-.

Kickboxing (NKBF) kr 450,-.

MMA/BJJ (NKF) ukjent

 

Tlf: 90589106 Andreas Danielsen (Styreleder)

Tlf: 48435007 Eirik Mortensen (Nestleder og Sportslig leder)

Tlf: 92258120 Maria Sjåvik  (Barneidrettsansvarlig)