top of page

Vilkår for å trene hos Tromsø kampsportklubb

Tromsø kampsportklubb er medlem av Norges Idrettsforbund & Olympiske komite (NIF), Norges Kickboxingforbund (NKBF), Norges Bokseforbund (NBF) og Norges Kampsportforbund (NKF).  NIFs og Særforbundenes vedtekter og retningslinjer vil  gjelde i tillegg til våre egne.

Ved å betale medlemskontingent til Tromsø kampsportklubb bekrefter jeg at jeg har lest, og forstått disse retningslinjene. og at brudd på disse kan føre til utestenging fra klubben.

 

Vi ber foresatte til barn under 18 år gå gjennom disse reglene/vilkår med deres barn.

 

Medlemmets forpliktelser

 • Som medlem er du selv ansvarlig for å betale medlemskontingent og treningsavgift i tide. Betalt medlemskontingent og treningsavgift refunderes ikke.

 • Du er selv ansvarlig for å melde deg ut av klubben via minidrett.no når du slutter å trene med oss. 

 • Ubetalte regninger krediteres ikke automatisk ved utmelding (Jfr NIFs lov) 

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene hos oss.

 • Det er medlemmets ansvar å tilegne seg kunnskap om de forskjellige greners og disipliners regler, utsyr og konkurransevilkår etc. Spør gjerne våre grentrenere og instruktører.

 • Under våre treninger og sparringer så forventes det at alle deltagere følger trenerens instruksjoner til enhver tid.

 • Medlemmet og foresatte forventes å lese tilsendt informasjon og følge opp der det er påkrevd. 

 • Vi tolererer ikke noen form for doping eller rusmidler og refereer til NIFs og Antidoping Norges retningslinjer og disiplinære system. Medlemmet er selv ansvarlig for å søke fritak dersom hen bruker medisiner som står på dopinglisten, samt informere klubbens anti doping kontakt for råd og veiledning.  Alle medlemmer oppfordres til å gjennomføre e-læringen Ren Utøver fra Antidoping Norge. Konkurrerende medlemmer og trenere MÅ gjennomføre e-læringen. Se antidoping.no og renutøver.no for mer info.

 • Ved å nekte å gjennomføre doping test, påkrevd av Anti Doping Norge eller andre brudd på anti doping reglene vil medlemmet risikere å bli utestengt fra klubben. Medlemskontingent og treningsavgift vil ikke bli refundert.

 • Vi forventer at du som medlem av klubben er en god ambassadør for vår idrett. Med dette menes det at alt som blir lært av kampsport, ikke skal brukes utenfor treningslokalet i den intensjon å skade andre personer. Med den kunnskapen du har tilegnet deg hos oss, er det meget viktig at du ikke opptrer provoserende, truende eller volder skade. Medlemmer som utøver rettsstridige voldshandlinger, også utenfor den idrettslige arena, kan straffes etter NIFs straffebestemmelse.

 • Som medlem samtykker du til at bilder av deg under trening og konkurranser etc, kan brukes av klubben for å promotere våre klubb og arrangementer både internt i klubben og i media. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.  Se vår nettside www.tromsokampsportklubb.com/kontakt for å komme i kontakt med oss.

 • Det forventes at medlemmer tar del i et felles ansvar for å holde lokalet ryddig og i god orden, og at man tar godt vare på felles utstyr og inventar.

 

 

Våre forpliktelser

 • Tromsø Kampsportklubb skal tilby et inkluderende og motiverende treningsmiljø, og skal fremme sunne verdier for våre medlemmer.

 • Vi skal følge NIFs retningslinjer og barneidrettsbestemmelsene. 

 • Vi skal tilby gruppetrening med variert grad av individuell tilpasning.

 • Treningen skal være tilpasset forskjellige nivåer fra nybegynner til Toppnivå.

 • Våre instruktører og trenere skal spre korrekt informasjon, og være tilgjengelig for alle medlemmer.

 • Vi skal gjennomføre treninger i henhold til gjeldende timeplan, og informere ved avvik. Vi følger skolerutene og har treningsfri på hellig- og høytidsdager.

 • Klubben skal stille med treningslokalet, og felles treningsutstyr.

Disse vilkårene kan endres på kort varsel. Endringer vil publiseres på e-post. 

Styret

 

bottom of page